Sygdom

Som udgangspunkt vil reglerne for et sygt barn, være de samme som i de kommunale daginstitutioner. Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution/dagpleje. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsommesygdomme. DU KAN FINDE MERE INFO HER

Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i dagpleje, og at et barn med smitsom sygdom først må modtages når det ikke længere smitter.

Det kan være tegn på smitsom sygdom, at man har f.eks. har feber, mavetilfælde i form af diarre´ eller opkastninger, har øjenbetændelse eller er stærkt forkølet så næsen skal tørres konstant - hvilket kræver "særlig pasning".

Har man feber skal man først komme i dagpleje når, man har været feberfri i et døgn!

Er du i tvivl - så tager vi en dialog omkring det!.