Jeg er årgang 1967 - mor til to drenge født i 1995 og 1998 - Uddannet pædagog fra Gedved Seminarium.

Jeg er gift med drengenes far Lars, der er værktøjsmager - og drengene er for længst flyttet hjemmefra. Vore hjem er fuldstændig røgfrit og vi har en lille ALLERGIVENLIG malteser hund - Ella 

Jeg har målrettet min uddannelse til arbejdet med børn i alderen 0-3 år og har ligeledes erfaring fra arbejdet med børnehavebørn. Jeg har jeg været selvstændig dagplejer siden 2007

Jeg er en glad og positiv børnepasser, der vægter tryghed og omsorg højt. Ligesom NÆRHED er nøgleordet i min privat pasningsordning.

I mit daglige arbejde tager jeg udgangspunkt i børnene på børnenes egne præmisser, med respekt for det enkelte barns kompetencer og lyst til at indtage verden. Vi er alle forskellige, vi er alle værdifulde, og vi har alle ret til at føle at vi er noget værd!

"Ved at behandle børn forskelligt - behandler man dem i virkeligheden ens"

Der er fra dagplejens side ønske om, et tæt forældresamarbejde, da jeg mener at det er til glæde og gavn for jeres barn.
For at skabe størst mulig helhed i barnets hverdag,, er det en forudsætning, at samarbejdet
er åbent og tillidsfuldt, for herigennem at kunne drage nytte af hinandens kendskab, viden og erfaring.

Forældre og dagplejer er gensidig ansvarlige for, at fortælle om forandringer i hjemmet/dagplejen, eller hvis der iagttagers ændringer i barnets adfærd, der kan have betydning for barnets trivsel.

Jeg vil arbejde aktivt for, at forældre og jeg har en gensidig respekt og forståelse for hinandens ønsker, behov og muligheder. Udover den daglige kontakt, er der altid mulighed for ekstra samtaler efter behov - sig til så afsættter vi tid til en samtale