Pædagogik og børnesyn

"Ved at behandle børn forskelligt - behandler man dem i virkeligheden ens"

......... I dagplejen lægges der vægt på et positivt menneskesyn, hvor børn har krav på, at blive anerkendt som ligeværdige og på, at blive set, hørt og forstået. Børnene skal udvikle deres sociale kompetencer, lære at reflektere og kommunikere og deres selvværd skal styrkes.

Der lægges stor vægt på det hjemlige miljø i dagplejen, hvor det enkelte barn oplever den tætte kontakt til en fast voksen og en lille børnegruppe på fire. Hverdagen er tryg og overskuelig og der er nærvær og tid til fordybelse.

Dagen tilrettelægges ud fra den enkelte børnegruppe således, at børnenes individuelle behov kan tilgodeses. Omsorg og tryghed er det væsentlige i børnenes hverdag. Her er tid til at det enkelte barn kan udvikle sig, og alt efter dets alder og formåen deltage i de daglige gøremål, der er forbundet med pasning i et dagplejehjem.

Naturen er en vigtig del af børnenes hverdag i dagplejen. Ved at få nogle gode oplevelser i naturen, lærer de at få respekt og føle ansvar og interesse for naturen og samtidig er det, at færdes i naturen med til at udvikle dem motorisk og give dem psykisk velvære.

Ved leg i haven og ture ud af huset stimuleres og styrkes børnenes sanser og motorik. Børnene præsenteres for naturens mangfoldigheder, som regnormen der kan studeres på tæt hold, blomster der dufter, blade der flyver i vinden, en gren, der kan blive til en fiskestang - for ikke at tale om mødet med "Lille Peter Edderkop" samt snegle med og uden hus!

I mit daglige arbejde tager jeg udgangspunkt i børnene på børnenes egne præmisser, med respekt for det enkelte barns kompetencer og lyst til at indtage verden. Vi er alle forskellige, vi er alle værdifulde, og vi har alle ret til at føle, at vi er noget værd!

Børnenes leg er det afgørende omdrejningspunkt for dagligdagen i dagplejen. Netop gennem legen udvikles de sociale kompetencer, som er det helt centrale for børnenes udvikling. Gennem legen afprøver og udforsker børnene verden, hvor de små børn skal have lov til at eksperimentere og forsøge, om de "selv kan", for på denne måde at erobre verden. Legen er derfor "den røde tråd" i de mange aktiviteter, der foregår på børnenes og på mine initiativer - hvor der hele tiden foregår en vekslen mellem voksen-igangsatte aktiviteter og børnenes selvorganiserede lege.