Den pædagogiske læreplan 

 ...... skal give rum for leg, læring og udvikling af et godt børnemiljø.

I dagplejen ønsker jeg, at bidrage til, at børns læring understøttes.

Der skal være rammer, der sikre et godt og sundt barneliv fyldt med livsglæde, anerkendelse og respekt

En læring, der både omfatter målsatte forløb og spontane aktiviteter, og jeg arbejder ud fra de seks temaer, der er beskrevet i Dagtilbudsloven, under Social- og Integrationsministeriet: 

Læreplanerne behandler følgende temaer: 

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer

I kan når som helst spørge ind til mit arbejde!