Det koster en pasningsplads 2021 

Der indbetales 8550,- Kr til min lønkonto, som udbetales forud. Horsens kommune yder 6062 -, Kr tilskud, hvilket svare til en egen betaling på , - 2488,- kr. pr. måned.

Tilskuddet dækker 37 timers pasning - Juli måned er IKKE betalingsfri!

NB! Pengene skal være til rådighed på min konto den sidste hverdag på måneden!

Tilskudsbeløbene reguleres hvert år pr. 1. januar

Der ydes søskenderabat, såfremt der er optaget andre børn i kommunalt pasningstilbud. Søskenderabat er efter gældende regler.

Der kan ikke ydes friplads under fritvalgsordningen

Alle måltider er inkluderet i prisen, dog ikke hvis barnet er så lille, at det stadig får grød og flaske eller "allergi" kost - da medbringes dette.

Der serveres vand og mælk til alle måltider. Ved fødselsdage eller andre specielle lejligheder,kan der serveres saft.