Det koster en pasningsplads 2024

Tilskuddet dækker 37 timers pasning - Juli måned er IKKE betalingsfri!

Der indbetales 9100 Kr på min konto den sidste hverdag på måneden. Kommunen yder et tilskud på 6343 Kr = jeres egenbetaling på 2757 Kr Til sammenligning konster en kommunal dagpleje 3215 Kr. pr. måned og en kommunal vuggestue 3720 Kr

NB! Pengene skal være til rådighed på min konto den sidste hverdag på måneden!

Tilskudsbeløbene reguleres hvert år pr. 1. januar

Der ydes søskenderabat, såfremt der er optaget andre børn i kommunalt pasningstilbud. Søskenderabat er efter gældende regler.

Der kan ikke ydes friplads under fritvalgsordningen

Alle måltider er inkluderet i prisen, dog ikke hvis barnet er så lille, at det stadig får grød og flaske eller "allergi" kost - da medbringes dette.

Der serveres vand og mælk til alle måltider. Ved fødselsdage eller andre specielle lejligheder,kan der serveres saft.