Fakta om privat børnepasning

Den private pasningsform - som Ugleungerne Privat pasningsordning er godkendt under - er en aftale hvor en person indgår en aftale med forældrene til et eller flere børn om at passe et antal børn i sit eget eller børnenes hjem, kaldes i daglig tale "privat børnepasning". 

Pasningsordningen er hjemlet i dagtilbudslovens § 78 og 79. 

Private pasningsordninger er, som navnet antyder, et privat anliggende mellem forældrene og den private passer. Private pasningsordninger drives "uden offentlige midler og finansieres helt eller delvis ved betaling fra forældrene" (lovbekendtgørelse nr. 668, § 78). 

Ved private pasningsordninger gives det økonomiske tilskud direkte til forældrene frem for til den person, der passer barnet, som det er tilfældet ved privat dagpleje. 

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at godkende aftalen om pasning mellem forældrene og den private passer, herunder at godkende hver enkelt børnepasser og de fysiske rammer for pasning af børn. Kommunalbestyrelsen har desuden pligt til løbende at føre tilsyn med private børnepasningsordninger (lovbekendtgørelse nr. 668, § 81).

Inden for både den kommunale dagpleje, den private dagpleje og de private pasningsordninger kan en person højst passe fem børn i sit eget hjem. Der kan dog gives tilladelse til pasning af op til ti børn, hvis pasningen varetages af mere end én person (lovbekendtgørelse nr. 668, § 79